Download webinaret "Sæt skimmel til vægs"

Fredag d. 2. oktober afholdt vi et webinar i samarbejde med Molio.
Temaet var fugthåndtering ved indvendig efterisolering og løsningen ISOVER RetroWall®  System.


Danmark er et land med stolte håndværksmæssige traditioner og en solid bygningskultur. Før 1940’erne er mange ejendomme opført med massive teglstensfacader. Det var inden man for alvor blev opmærksom på værdien af at isolere mod varmetab. I dag er mange af disse ejendomme endnu ikke isolerede. Det betyder kolde facader, der giver kuldetræk og risiko for skimmel bag møbler.

At efterisolere, og dermed opdatere ejendommen udvendigt, er nemt og lige til. Men ønsker vi fx at bevare de smukke historiske facader, er udvendig efterisolering ikke en mulighed.

Derfor er indvendig efterisolering den eneste mulighed. Vi ved i dag, at indvendig efterisolering er behæftet med stor risici. Når der isoleres indvendigt ændres de termiske forhold og dette medfører nogle uhensigtsmæssige fugtforhold. Vi ved også, at massive teglstensfacader ikke er vandtætte, og at den udefrakommende fugt er med til at forværre situationen. Over tid er der afprøvet flere forskellige løsninger og ofte med skimmel til følge.


Men hvad gør man så?

Gennem et 5-årigt udviklingsforløb har Saint-Gobain ISOVER sammen med DTU-byg udviklet en aktiv løsning: RetroWall® System. Løsningen kan håndtere den fugt, der traditionelt set giver problemer.

På webinaret ”Sæt skimmel til vægs” fortalte produktchef, Martin Nytofte-Bæk, om de erfaringer og den viden Saint-Gobain har opbygget gennem udviklingsforløbet, samarbejdet med DTU-byg og de aktive installationer.